Όλα τα δάνεια στα «κοράκια» – «Εικαστική» η παρέμβαση στην πρώτη κατοικία

694567-stathakis1454436762.jpg

09-05-2016 10:44

Μετά τη ραγδαία και βίαιη φτωχοποίηση της ελληνικής οικογένειας την οποία κατέστησαν αδύναμη απέναντι στις υποχρεώσεις της οι πολιτικές των εξασφαλισμένων εντός και εκτός κοινοβουλίου ήρθε η ώρα για το τελειωτικό χτύπημα. 

Η βασική προεκλογική κορώνα για την πρώτη κατοικία, μπήκε και αυτή στο πακέτο στρογγυλοποίησης, επικοινωνιακής διαχείρισης και ωραιοποίησης του Μαξίμου. 

Ως εκ τούτου προσδεθείτε γιατί τα νέα δεδομένα επιφέρουν άμεση απελευθέρωση της πώλησης όλων των κόκκινων δανείων, με προστασία έως 1η Ιανουαρίου 2018 μόνο εκείνων που αφορούν στην κύρια κατοικία των δανειοληπτών ή είναι συνδεδεμένα με αυτήν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Μνημονίου στην  περίπτωση των δανείων που αφορούν την κύρια κατοικία, η προστασία θα αφορά μόνο εκείνα για τα οποία η αντικειμενική αξία των ακινήτων δεν ξεπερνά τις 140.000 ευρώ. Για όλα τα άλλα δάνεια, η απελευθέρωση θα είναι άμεση.

Στο προσχέδιο προβλέπεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποίηση του νόμου Σταθάκη για τα κόκκινα δάνεια ώστε να επιτραπεί στο μέλλον η πώληση κόκκινων και μη δανείων και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ και σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, και όχι μόνο σε εταιρείες funds που έχουν έδρα τους την Ελλάδα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της φορολογικής πολιτικής, η νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι διαγραφές χρεών που θα προκύψουν από τις συμφωνίες αναδιάρθρωσης κόκκινων δανείων να μην θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα.

Τέλος, η φορολογική μεταχείριση των funds θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με βάση όσα ορίζει ο νόμος περί τιτλοποίησης απαιτήσεων του 2003. Προβλέπεται δε και η δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής από την κυβέρνηση, ώστε να καταστήσει πλήρως λειτουργικό το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...