Διευκρινήσεις για Μεταξά & Δρομοκαΐτειο από την 2η ΥΠΕ – Προωθεί προσλήψεις επικουρικών και αξονικούς

342590-1dd8ec2bcfb63aa1f0b5200496341c0e_l.jpg

20-04-2016 17:36

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αλλά και άλλα λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα, όπως λειτουργία νέου αξονικού τομογράφου προωθούν για τα νοσοκομεία Μεταξά και Δρομοκαίτειο, η 2η ΥΠΕ, όπως προκύπτει από διευκρινήσεις που παραθέτει η διοίκηση σχετικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν στα νοσηλευτήρια την Τρίτη.

Ειδικότερα, σχετικά με λειτουργικά προβλήματα των νοσοκομείων αρμοδιότητάς μας, Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» και Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», που ήρθαν χθες, 19-4-2016, στη δημοσιότητα έπειτα από κινητοποίηση εργαζομένων των παραπάνω νοσοκομείων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν έπειτα από συνάντηση στα Γραφεία της 2ης ΥΠΕ, την Τετάρτη με τους: κο Πρώιο Ισίδωρο Πρόεδρο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», κο Θεοχάρη Αθανάσιο Αναπληρωτή Διοικητή του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», κο Σπηλιώτη Ιωάννη Διοικητεύων του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», κο Κούρλα Ιωάννη Διοικητικό Διευθυντή του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», και κα Ιορδανίδου Όλγα Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

–  Όσον αφορά το πρόβλημα λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου του Ε.Α.Ν..Π. «ΜΕΤΑΞΑ», ενημερώθηκε η 2η ΥΠΕ ότι: Τα επείγοντα περιστατικά, καλύπτονται κανονικά στο 100% των αντίστοιχων αναγκών, για δε τα τακτικά περιστατικά οι ανάγκες καλύπτοντα σε ποσοστό 80% με την συνεπικουρία του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Οριστική λύση στο πρόβλημα θα δοθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης νέου αξονικού τομογράφου, μέσω δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

– Όσον αφορά στην έλλειψη υγειονομικών υλικών (γάζες κ.λ.π.), υπήρξαν βραχυχρόνιες τεχνητές ελλείψεις της τάξεως της μίας ή δύο ημερών, οι οποίες έχουν απολύτως καλυφθεί.

–  Σχετικά δε με το θέμα υποστελέχωσης των ανωτέρω Νοσοκομείων, προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και συγκεκριμένα:

1. Για το Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: 10 θέσεις Ιατρών ΕΣΥ , 22 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού, 8 θέσεις Λοιπού Μόνιμου Προσωπικού. Επιπροσθέτως έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο την κάλυψη 11 θέσεων μονίμου Διοικητικού Προσωπικού.

2. Για το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»: 10 θέσεις Ιατρών ΕΣΥ, 18 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού. Επιπροσθέτως έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο την κάλυψη 23 θέσεων μονίμου Διοικητικού Προσωπικού.

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛ. 8
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. 5
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛ. ΠΡΟΣ. 22
  ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
  ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
  ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
  ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8
  ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ  
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 1
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1
  ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1
  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2
  ΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. 10
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
  ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 1
  ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 2
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11

 

 

 

 

 

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ  
  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (για την Ψυχική Υγεία) 10
  ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5
  ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (για την Ψυχική Υγεία) 1
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛ. ΠΡΟΣ 18
  ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ  
  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Ρητά: Δύο Ψυχίατροι για κάθεμιά κλινική)

10

  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

10

 

 

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ  
  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΨΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ) 1
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 14
  ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 6
  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 1
  ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23

Παράλληλα επίκεινται προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας εργασίας ενός έτους, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 699 Β/16-3-2016 ΦΕΚ και συγκεκριμένα για το Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» πέντε (5) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και για το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» τέσσερα (4) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Ειδικότερα:

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

–  Για το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» υπήρξαν αναφορές για απλήρωτους υπαλλήλους. Πρόκειται για εργαζομένους που απασχολούνται μέσω συμβάσεων σε εταιρίες καθαριότητας και σίτισης οι οποίες ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων σε συνεργασία με την 2η ΥΠΕ δεσμεύθηκαν να τακτοποιήσουν το θέμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.ΠΗΓΗ : Onmed.gr