Ελεύθεροι οι γονείς της 4χρονης Μαρίας

Óôïí åéóáããåëÝá ãéá Ýêèåóç áíçëßêïõ ïé ãïíåßò ôçò ìéêñÞò Ìáñßáò áðü ôïí ÓêáñáìáãêÜ, ãéá Ýêèåóç áíçëßêïõ óå êßíäõíï,  üðïõ åß÷å åîáöáíééóôåß ôï ìåóçìÝñé ôçò ÊõñéáêÞò êáé âñÝèçêå ÷èåò ÄåõôÝñá, Ôñßôç 3 ÌáÀïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

04-05-2016 16:06

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο άφησε ελεύθερους τους γονείς της 4χρονης Μαρίας, μέχρι τις 6 Μαΐου όπου και ορίστηκε η νέα δικάσιμος και θα τεθούν ξανά ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Την αναβολή προκάλεσε η συνεχιζόμενη αποχή των δικηγόρων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι γονείς της Μαρίας Ειρήνης Πρίντεζη θα αφεθούν ελεύθεροι και θα τους δοθεί η δυνατότητα να συναντήσουν ξανά τα παιδιά τους, μετά την ολιγοήμερη κράτησή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

loading...