Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

680287-19-05-28-image-58.jpg

19-03-2016 23:28

Με πτώση 3,11% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο Γενικό Δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 24,63%.

Η χρηματιστηριακή αγορά από την Δευτέρα επιστρέφει στις αναπτυσσόμενες αγορές μετά την υποβάθμιση της από την κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τον οίκο FTSE.

Η χρηματιστηριακή αγορά μετά τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής (-3,29%) και την εκτίναξη των συναλλαγών, την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στην κανονικότητα και θα κληθεί να τιμολογήσει τα οικονομικά δεδομένα, έχοντας στραμμένη την προσοχή της στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών, καθώς στην πορεία των διεθνών αγορών.

Τεχνικά, μετά την αποτυχία της υπέρβασης των 580 μονάδων, η περιοχή των 540-550 μονάδων αποτελεί στήριξη για την αγορά και τυχόν διάσπασή της θα επιταχύνει την πτώση. Σε ενδεχόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς αντιστάσεις υπάρχουν στις 575 και υψηλότερα στις 610 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 548,58 μονάδες, έναντι 566,20 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 3,11%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 13,11%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,62%, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 2,26%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 5,68%, Εμπόριο: πτώση 5,77%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 5,33%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 5,66%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 0,40%, Πρώτες Ύλες: πτώση 7,12%, Ταξίδια: πτώση 1,97%, Τεχνολογία: άνοδος 0,57%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 7,96%, Τράπεζες: πτώση 2,14%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 3,39%, Υγεία: πτώση 2,48%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 6,72% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 7,27%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 551,545 εκατ. ευρώ, λόγω των εισροών που υπήρξαν λόγω της υποβάθμισης του Χ.Α. στις αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 137,886 εκατ. ευρώ, έναντι 64,321 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ KΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

11/3/206 18/3/2016 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 566,20 548,58 -3,11%

FTSE 25 154,60 150,55 -2,62%

FTSE MID CAP 615,51 601,59 -2,26%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493,05 1.408,28 -5,68%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.511,76 2.366,71 -5,77%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.029,17 1.921,10 -5,33%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.333,53 2.201,39 -5,66%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.639,38 5.661,83 +0,40%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.513,73 1.405,97 -7,12%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.192,49 1.169,04 -1,97%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 568,41 571,63 +0,57%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.213,07 2.036,90 -7,96%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 41,16 40,28 -2,14%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 6.698,46 6.925,80 +3,39%

ΥΓΕΙΑ 95,96 93,58 -2,48%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.439,93 1.343,21 -6,72%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 995,90 923,54 -7,27%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

(σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 14/3 — —

Τρίτη 15/3 579,30 +2,31% 100,191

Τετάρτη 16/3 571,73 -1,31% 79,102

Πέμπτη 17/3 567,24 -0,79% 67,336

Παρασκευή 18/3 548,58 -3,29% 304,916ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr