ΣΤΕ: Αντισυνταγματικές οι απολύσεις γιατρών του πρώην ΕΟΠΥΥ

342597-2871750abbe6a77f958761e611616945_l.jpg

21-04-2016 8:37

Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις απολύσεις γιατρών του πρώην ΕΟΠΥΥ από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια που απολύθηκαν με βάση το Νόμο 4238/2014 επειδή ασκούσαν ταυτόχρονα επαγγελματική δραστηριότητα με τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου.

Το δικαστήριο έκρινε ότι αφενός, αν οι ενάγοντες αποφάσιζαν υπέρ της άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος, θα έχαναν μια σημαντική πηγή εισοδήματος, εν μέσω οικονομικής κρίσης, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ένα έστω και σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμόσουν τη ζωή τους, οικονομική, επαγγελματική, οικογενειακή, στις νέες συνθήκες.

Αφετέρου, αν επέλεγαν τη θέση στο δημόσιο σύστημα υγείας και διέκοπταν την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματός τους, εκτός της αυτονόητης απώλειας του μισθού τους, θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με ποικίλες οικονομικές επιβαρύνσεις (την αχρήστευση μηχανολογικού εξοπλισμού, την αποζημίωση βοηθητικού προσωπικού τους, καταβολή μισθωμάτων λόγω λύσης της μίσθωσης).ΠΗΓΗ : Onmed.gr


loading...