Δήμος Αγ. Νικολάου: Πρόσληψη 9 Υδρονομέων

690384-ydronomeas_adreysi_aftodioikisi-696x522.jpg

23-04-2016 3:24

Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονοµείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5- 2016 έως 31-10-2016 για τις παρακάτω ∆ηµοτικές και Τοπικές κοινότητες.

Συγκεκριµένα : Τοπική Κοινότητα Έξω Λακωνίων, θέση µία (1) Τοπική κοινότητα Βρουχά, θέση µία (1) Τοπική Κοινότητα Σκινιά, θέση µία (1) Τοπική Κοινότητα Κρούστα, θέση µία (1) Τοπική Κοινότητα Πρίνας, θέση µία (1) Τοπική Κοινότητα Λούµα, θέση µία (1) ∆ηµοτική Κοινότητα Ελούντας, θέση µία (1) Τοπικές Κοινότητες Βρυσών , θέση µία (1) Τοπική Κοινότητα Λιµνών, θέση µια (1).

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ∆ήµου σχετική αίτηση µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β. ∆. σχετικά δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από την εποµένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης ή της δηµοσίευσης της στην τοπική εφηµερίδα .ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr