24 εκ. € στις Περιφέρειες για κάλυψη μισθολογικών δαπανών

686287-perifereia-kentrikis-makedo.jpg

10-04-2016 14:32

Κατανέμεται στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 24.000.000,00 € προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.

Η κατανομή, αναλυτικά:

KAP Perifereies Apr 2016ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr