Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους στην ενέργεια και αφήνουμε τους θησαυρούς στα απόβλητα

629356-mediadefaultimagesanemogenitries013.jpg

30-09-2015 7:21

Κάθε Έλληνας πολίτης πληρώνει αναλογικά περίπου 1.200 ευρώ ετησίως από φόρους που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας (πετρελαίου, βενζίνης, αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος), όταν το αντίστοιχο ποσό για τον Γερμανό είναι 550 ευρώ.

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Το φορολογικό κόστος της ενέργειας αποτελεί μεγάλο εμπόδιο γα την ανάπτυξη, αλλά και μεγάλη δαπάνη είπε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Βασίλειος Τσολακίδης, μιλώντας σε ημερίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για το βιοαέριο, στη Θεσσαλονίκη.

Το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα ανέρχεται στα 25 δισ. ευρώ ετησίως και αποτελεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της, από ό,τι το αντίστοιχο της ενεργοβόρου -λόγω εξαγωγών- Γερμανίας και αποδεικνύει την ανάγκη για στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας.

“Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα ακολούθησε μεν πτωτική πορεία στη διάρκεια της κρίσης, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες. Παρέμεινε στους 2,1 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ)/άτομο, όταν π.χ., στη Γερμανία, που είναι μια πολύ ενεργοβόρος χώρα με εξαγωγική δραστηριότητα, είναι στους 3,7 ΤΙΠ. Προ κρίσης ήταν 2,7 ΤΙΠ. Γίνεται αντιληπτό ότι το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό για την εθνική οικονομία, δεδομένου ιδίως ότι περίπου το 45% αυτού του κόστους είναι φόροι.

Ταυτόχρονα, ένας πραγματικός θησαυρός για την ελληνική οικονομία “κρύβεται” στις κτηνοτροφικές μονάδες και τα χωράφια της Ελλάδας, καθώς ακόμη και με συντηρητικούς υπολογισμούς τα οργανικά απόβλητα που παράγονται μπορούν να τροφοδοτήσουν πολλές μονάδες βιοαερίου και βιομάζας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο δέσμης έργων βιοαερίου του ΚΑΠΕ (Τμήμα Βιομάζας), Χρήστο Ζαφείρη. Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 17,5 εκατ. τόνοι υποπροϊόντων και αποβλήτων με ισχύ καυσίμων 370 ΜW.

Όπως επεσήμανε η Ελλάδα παρά το μεγάλο κτηνοτροφικό και γεωργικό δυναμικό της, που προσφέρει άφθονα οργανικά απόβλητα βρίσκεται ακόμη πολύ πίσω στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη συγκεκριμένη πηγή, λόγω και της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου.

Κατά τον κ. Τσολακίδη, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει μέχρι σήμερα χορηγήσει 46 άδειες, ισχύος 146 ΜW για σταθμούς βιοαερίου και άλλες 37 σε μονάδες βιομάζας για 295 ΜW με τεχνολογίες καύσης. Ωστόσο, η υλοποίηση ακόμη και αδειοδοτημένων επενδύσεων “παρεμποδίζεται κυρίως από το ανεπαρκές και προβληματικό θεσμικό πλαίσιο”.

Σήμερα, στην Ελλάδα, η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 44 MW, προερχόμενη μέχρι σήμερα από ΧΥΤΑ και βιολογικούς καθαρισμούς, κυρίως από τα Ανω Λιόσια (23,5 MW), την Ψυττάλεια (11,4 MW) και τους Ταγαράδες (5 MW). Τελευταίες, στο “παιχνίδι” μπαίνουν και κτηνοτροφικές μονάδες.

“Η ανάπτυξη και εγκατάσταση των τεχνολογιών βιοαερίου αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική λύση. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 60.000-100.000 τόνοι οργανικών αποβλήτων -ο όγκος ποικίλει ανάλογα με τη σύσταση και το ενεργειακό τους περιεχόμενο- μπορούν να τροφοδοτήσουν μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 1 ΜW”.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr