Ποιοι και με ποιο τρόπο θα απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη

teli

19-04-2016 15:50

Στην απαλλαγή των δημοτικών τελών και φόρων θα μπορούν να προχωρούν οι Δήμοι της χώρας για συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για το «παράλληλο πρόγραμμα» και το άρθρο 13 αυτού προβλέπεται ότι τα δημοτικά συμβούλια, εφόσον οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους, μπορούν να προχωρούν σε μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς…

ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

loading...