Σε 5,6 δισ. για επενδύσεις από το «σχέδιο Γιούνκερ» στοχεύει η κυβέρνηση

687577-stathakis.jpg

13-04-2016 12:30

Σαράντα δύο επενδυτικά σχέδια υποβάλλει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στην ενεργοποίηση του «σχεδίου Γιούνκερ» για την Ελλάδα προχωρά η κυβέρνηση, αφού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) υπό την προεδρία του Γιάννη Δραγασάκη ενέκρινε τη σχετική εισήγηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη.

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν προεπιλεγεί για να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς έγκριση, είναι 42 και έχουν εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5,6 δισ. ευρώ.

Οι προτάσεις αφορούν έργα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων. Οι προτάσεις αυτές:

• Διαθέτουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας

• Ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)

• Εναρμονίζονται με τους βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος που επιδιώκει στροφή προς έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα οποία δημιουργούν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και προώθησης επενδυτικών σχεδίων είναι ανοιχτή και συνεχής. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός δικτύου από νέες μαρίνες, σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης υφισταμένων, όσο και στον εντοπισμό και την ομαδοποίηση δημοσίων κτηρίων που χρήζουν ενίσχυσης και αναβάθμισης (στατικής, ενεργειακής, λειτουργικής, αισθητικής).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες αλλά και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Παράλληλα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναλάβουν τη μελέτη τόσο της οικονομικής βιωσιμότητας όσο και των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης κάθε επενδυτικής πρότασης.

Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν ήδη κατατεθεί, στο πλαίσιο του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη», αρκετές μεμονωμένες προτάσεις αμιγώς ιδιωτικών επενδύσεων, ορισμένες εκ των οποίων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...