Προσλήψεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

686253-.jpg

10-04-2016 0:55

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έξι (6) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η πρόσληψη θα γίνει µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΗΓΗ : Newsbomb.gr