Προσλήψεις 185 γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας


30-03-2016 9:41

Στην πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, θα προχωρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν 185 άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα ενός έτους, που μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα περιλαμβάνει 12 θέσεις διευθυντών, 49 θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων, 56 θέσεις νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού και 68 θέσεις διοικητών και τεχνικού προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις για πρόσληψη στην ΑΕΜΥ Α.Ε.

Οι αιτήσεις όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4368/21-2-2016 θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατόπιν διαδικασίας η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 6 θεμα 12/18-3-2016 απόφαση Δ.Σ.

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 29/03/2016 έως και 11/04/2016, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

ΥΠΟΨΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ….

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 13/4/2016, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δείτε την προκήρυξη εδώΠΗΓΗ : Onmed.gr