Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

686168-proslipseis_aftodioikisi.jpg

09-04-2016 0:12

Ο ∆ήµος Πειραιά, προκειµένου να προσλάβει 10 άτοµα, ειδικότητας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας (2) µηνών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία , εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών (από 12-04-2016 έως και 18-04-2016).

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr