Σε διαβούλευση σχέδιο Μπασκόζου για τους υγειονομικούς όρους των εταιρειών εστίασης

341820-fc3fe937100fa7d5795d2c9c045952a7_l.jpg

29-03-2016 16:21

Αναρτήθηκε για διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr , σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄34), το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών)».

Το προτεινόμενο σχέδιο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννη Μπασκόζου, αποσκοπεί να καλύψει τα νέα δεδομένα στην αγορά των επιχειρήσεων, κατόπιν αιτημάτων πολλών σωματείων και συναφών ομοσπονδιών, φορέων και υπηρεσιών, ως ένα πλαίσιο αναμόρφωσης και επικαιροποίησης, το οποίο εκτός των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επιδιώκει, στα πλαίσια του γενικότερου κυβερνητικού έργου, να συμβάλλει με το παραπάνω σχέδιο, στην απλούστευση διαδικασιών, την άρση εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας με προτεραιότητα πάντα την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Το νέο σχέδιο εστιάζει κυρίως στον έλεγχο των επιχειρήσεων που αφορά:

– Την τήρησης των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των Επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον.

– Την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

– Την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής.

Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πολιτών & των επιχειρήσεων, ο ουσιαστικός και αποτελεσματικός υγειονομικός έλεγχος, ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Για την επίτευξη και ολοκλήρωση των ανωτέρω το σχέδιο Υ.Α. τίθεται σε διαβούλευση και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους έως την Δευτέρα 18 Απριλίου.

 ΠΗΓΗ : Onmed.gr