Κομισιόν: Σχέδιο μέτρων για ενιαίο ΦΠΑ στην Ε.Ε.

685863-comision_5.jpg

07-04-2016 13:36

Σχέδιο δράσης παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο καθορίζει τρόπους για την επανεκκίνηση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ ώστε να απλουστευτεί, να θωρακιστεί έναντι της απάτης και να βοηθήσει την ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 Ο στόχος είναι να γίνει το σύστημα πιο απλό,  για τη στήριξη της ενιαίας αγοράς και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου.

Η διαφορά μεταξύ του αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και τον ΦΠΑ που πράγματι εισπράχθηκε στα κράτη μέλη, ήταν σχεδόν 170 δισ. ευρώ το 2013. Η διασυνοριακή απάτη εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνη για την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ της τάξης των 50 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ παραμένει κατακερματισμένο και δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ και σε απευθείας σύνδεση επιχειρήσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ στην ΕΕ. Το σχέδιο περιλαμβάνει βασικές αρχές για ένα μελλοντικό ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ και βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης ΦΠΑ.

Μια ενημερωμένη έκδοση του πλαισίου για τις τιμές και τις επιλογές του ΦΠΑ στα κράτη μέλη με μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό τους.

 Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά (DSM) και ένα ολοκληρωμένο πακέτο ΦΠΑ για να διευκολυνθούν οι επιχειρησεις.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ (ή 80%) ετησίως.

Αργότερα αυτό το έτος, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την απάτη στον ΦΠΑ, συστήματα απάτης και καλές πρακτικές.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να παρακολουθεί στενά την απόδοση των φορολογικών διοικήσεων όσον αφορά τη συλλογή και τον έλεγχο του ΦΠΑ.

Τέλος, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει το 2017 με μια πρόταση για να θέσει σε εφαρμογή κανόνες για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι διασυνοριακές συναλλαγές θα συνεχίσουν να φορολογούνται με τους συντελεστές του κράτους μέλους προορισμού ( «αρχή του προορισμού»), όπως και σήμερα, αλλά ο τρόπος που οι φόροι που συλλέγονται θα πρέπει να αλλάξει σταδιακά προς μια περισσότερο απάτη σύστημα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr