Coca-Cola Τρία Έψιλον: Το αποτύπωμα μιας ισχυρής ομάδας και η συμβολή της στην ελληνική οικονομία

683956-kentrikikapstein1.jpg

31-03-2016 19:22

Η προσφορά του ιδιωτικού τομέα στο επίπεδο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης στην Ελλάδα διέπει το σύστημα αξιών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η Coca-Cola Τρία Έψιλον. Όμως πόσο γνωρίζει ο πολίτης ποια είναι η πραγματική συμβολή ενός εταιρικού ομίλου αυτού του μεγέθους στην ελληνική οικονομία και ποια η επίδρασή του στην κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα της χώρας;

Πόσο δε μάλλον όταν η αυτή καθαυτή η εταιρική δραστηριότητα συνθέτει την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τη χώρα από μια «αλυσίδα» χιλιάδων ατόμων και εταιρειών που συνεργάζονται μεταξύ τους, για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη εποχή όσο η σημερινή;

Ερωτήματα όπως αυτά απαντώνται στη μελέτη του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος που εκπόνησε η Coca-Cola Τρία Έψιλον και τα στοιχεία της οποία παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη (31/03/2016) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Στο πλαίσιο της έρευνας που εκπόνησε η ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen, με βάση τα στοιχεία του 2014, μελετήθηκε η δραστηριότητα των δύο εταιρειών, της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες των εταιρειών Coca-Cola HBC Μ.Ε.Π.Ε. και ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε, τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola HBC) στην Ελλάδα.

Ακολουθώντας το βραβευμένο με Νόμπελ μοντέλο «εισροών-εκροών», ο επικεφαλής της μελέτης, ο δρ. Ethan Kapstein (φωτό), καθηγητής στη Σχολή Woodrow Wilson του Πανεπιστημίου του Princeton στις ΗΠΑ και Ανώτερος Σύμβουλος επί των Οικονομικών στο Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη, συνόψισε τα στοιχεία της έρευνας στα παρακάτω βασικά στοιχεία, που αφορούν στην οικονομική συμβολή και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τον κλάδο, τους πελάτες και συνεργάτες, τους προμηθευτές και συνολικά για την εθνική οικονομία.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και The Coca-Cola Company στην Ελλάδα:

• Έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα: με 1.844 εργαζόμενους στις πωλήσεις, στις παραγωγικές μονάδες και σε διοικητικές θέσεις, απασχολεί σχεδόν τον 1 στους 2 εργαζομένους του κλάδου και συνεισφέρει με 54,6% στον κύκλο εργασιών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

• Υποστηρίζει συνολικά €462 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη, από τα οποία τα €241 εκατ. αφορούν στους άμεσους συνεργάτες στην αγορά.

• Ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή, υποστηρίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, τον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις εστίασης HO.RE.CA είναι οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη δραστηριότητα, με €72 και €169 εκατ. προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.

• Η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζει €140 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη (0,08% του ΑΕΠ), από τα οποία τα €99 εκατ. αφορούν σε άμεσους προμηθευτές (0,06% του ΑΕΠ).

• Αποδίδει το 1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, που προκύπτει από άμεσους και έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 44% της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.

• Υποστηρίζει συνολικά 21.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα). Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 54.000 ανθρώπους. Από τις συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται, 17.200 αναλογούν στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τις επιχειρήσεις εστίασης (0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και 80% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα).

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση της αξίας που δημιουργείται από την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της προηγούμενης αξίας θα υπήρχε ακόμη και χωρίς την τοπική παραγωγή, τα μεγέθη που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, είναι:

• Προστιθέμενη αξία €79 εκατ., ανάλογη με το 0,04% του ΑΕΠ

• 1.528 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 753 θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, σχετικά με την προμήθεια ζάχαρης, φρούτων, κουτιών αλουμινίου, γυάλινων μπουκαλιών, κ.α., 352 θέσεις στις παραγωγικές μονάδες, 264 θέσεις στον γεωργικό τομέα, σε παραγωγούς πατάτας και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παραγωγούς ζάχαρης και φρούτων.

Παρουσιάζοντας τη μελέτη, ο καθηγητής Kapstein επισήμανε σχετικά: «Αυτή η μελέτη καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που έχουν οι δυναμικές επιχειρήσεις στην οικονομία. Δείχνει πως οι εταιρείες δημιουργούν οφέλη όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα πολλαπλό αποτύπωμα με θετικό αντίκτυπο πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς κλάδους συνολικά».ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...