«Κλινική Έρευνα: Αξιοπιστία και Διαφάνεια» στο 2ο συνέδριο της ΕΛΕΦΙ

341435-f707954fbc479b6d9821df50f355f283_l.jpg

18-03-2016 13:10

Η ανάδειξη της παραμέτρου ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην διακυβέρνηση των κλινικών μελετών ως σημαντικός δείκτης για την περαιτέρω ανάπτυξή τους στη χώρα μας, είναι το θέμα του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, που πραγματοποιείται στις 18 & 19 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συμμετάσχουν ομιλητές αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο – επιστήμονες από την βιοιατρική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών εμπλεκόμενων φορέων, της πολιτείας και των ενώσεων ασθενών – με πρόθεση την εξεύρεση μίας κοινής συνισταμένης για την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών με όφελος για τους ασθενείς και τη χώρα.

Το συνέδριο θα κινηθεί σε 3 θεματικούς πυλώνες, που έχουν ως εξής:

1. Η Διοικητική Οργάνωση της Κλινικής Έρευνας. Αναγκαία Προϋπόθεση για την Αξιοπιστία: Στη συζήτηση αυτή θα αναδειχθεί η σημασία της διοικητικής οργάνωσης στην ευόδωση της οποιασδήποτε προσπάθειας σχετικά με τις κλινικές μελέτες. Κατά τη γνώμη μας η βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη διακυβέρνηση της κλινικής έρευνας θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο και την εξέλιξη στον τομέα αυτόν. Θα γίνει εμβάθυνση στη διοικητική ροή των διαδικασιών με τη συμμετοχή των φορέων του Δημοσίου όπως είναι ο ΕΟΦ, η ΕΕΔ και η 1η ΥΠΕ, που έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση της κλινικής έρευνας, καθώς και ανάδειξη του κομβικού ρόλου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας στα οποία λειτουργούν τα ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις εμπειρίες και τις ανάγκες των γιατρών/ερευνητών και των συμμετεχόντων/ασθενών στην κλινική έρευνα.

2. Ο Δρόμος προς την Αξιοπιστία από τη Σκοπιά του Ερευνητή: Η ενότητα αυτή εστιάζει στην παράθεση και ανάδειξη των σημαντικότερων προβλημάτων – ευρημάτων στην εφαρμογή των αρχών της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (GCP), που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην πορεία μιας κλινικής δοκιμής, με παράλληλη παρουσίαση ρεαλιστικών προτάσεων για την επίλυσή τους καθώς και για την αποτροπή μελλοντικής επανεμφάνισής τους.

3. Η Διαφάνεια στις Κλινικές Μελέτες: Ένα Βήμα προς την Αριστεία: Στην ενότητα αυτή θα συζητηθεί η ανάγκη για διαφάνεια στις κλινικές μελέτες, όπως έχει διατυπωθεί σε διεθνές επίπεδο από πολλούς φορείς όπως Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Κρατικές Αρχές, Ερευνητές, Ενώσεις Ασθενών, Χορηγούς και Φαρμακευτική Βιομηχανία. Θα καλυφθούν βασικά ζητήματα διαφάνειας όπως η βιοηθική διάσταση, η οπτική των Αρχών, των Ασθενών και του Eυρωπαϊκού Συνδέσμου φαρμακευτικής βιομηχανίας έρευνας &ανάπτυξης (ΕFPIA), ώστε να αναδειχθεί η σημασία της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην κλινική έρευνα .

Λίγα λόγια για την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι)

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα.Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι:

–  Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση.

–  H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της.

–  Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

–  Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων.

–  Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς, χημικούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ.ΠΗΓΗ : Onmed.gr


loading...