ΙΣΑ: Και τα συστεγαζόμενα ιατρεία στα προγράμματα ΕΣΠΑ

341362-8a9e135825f1b86d5357f8929b562042_l.jpg

16-03-2016 19:58

Να συμπεριληφθούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ τα συστεγαζόμενα ιατρεία, ζητά ο ΙΣΑ με εξαιρετικά επείγον του τηλεγράφημα προς τον Υφυπουργό για Θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλέξη Χαρίτση.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του: «Τα συστεγαζόμενα ιατρεία εξαιρούνται από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, γεγονός που αποκλείει μεγάλο αριθμό ιατρών, που έχουν ανάγκη άμεσης ενίσχυσης. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη περίπτωση των συστεγαζόμενων ιατρείων, ο κάθε ιατρός διαθέτει δικό του εξοπλισμό, ο οποίος είναι πολύ δαπανηρός. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συγχέεται η έννοια του συστεγαζόμενου ιατρείου με το κοινό ιατρείο.

Όπως σας είναι γνωστό, η παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία δυσχεραίνει καταλυτικά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, διότι η επάνδρωση ενός ιατρείου προϋποθέτει την επένδυση ιδιαιτέρως υψηλού κεφαλαίου για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος και συμβάλλει καταλυτικά στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας».

Επειδή γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στα θέματα Υγείας, καταλήγει στην επιστολή του ο ΙΣΑ, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν τα συστεγαζόμενα ιατρεία στα νέα αυτά προγράμματα ΕΣΠΑ και σας καλούμε δια της παρούσης για λόγους ίσης μεταχείρισης, όπως διευθετηθεί το συγκεκριμένο σοβαρότατο ζήτημα, όπως άλλωστε ορίζει ο κανονισμός της Ε.Ε για την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων.ΠΗΓΗ : Onmed.gr