Δείτε τι συμβολίζουν τα παράσημα των Στρατηγών

682292-1-34.jpg

26-03-2016 12:35

Ποίος δεν έχει προσέξει τις εντυπωσιακές στολές των Ελλήνων Στρατηγών στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς είναι γεμάτες από δεκάδες λαμπερά παράσημα. Το κάθε ένα έχει την σημασία του και προσφέρετε στο αξιωματικό ανάλογα με την εκπαίδευση και την προσφορά του.

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεμικά, τα οποία είναι: το Αριστείο Ανδραγαθίας, το Αριστείο Ανδρείας, ο Πολεμικός Σταυρός, το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων και τα Αναμνηστικά Μετάλλια Πολέμων (1940-41, 41-45, Κορέας και Κύπρου) και σε μη πολεμικά, τα οποία είναι: το Μετάλλιο Εξόχου Πρά­ξεως, το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας.

 Τα πολεμικά μετάλλια απονέμονται μόνο σε καιρό πολέμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί εντάσσονται, με εντολή της ελληνικής Κυβερνήσεως, σε μονάδες με πολεμική δράση εκτός της Επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση, πολεμικά μετάλλια, εκτός του Αριστείου Ανδραγαθίας και του Αριστείου Ανδρείας, δύνανται να απονέμονται και σε μη πολεμικές περιόδους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί διατίθενται και μετέχουν σε ενέργειες εναντίον ενόπλων ομάδων ή ατόμων, στρεφομένων κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας.

Δείτε αναλύτικα 

http://www.army.gr/default.php?pname=HonorMetals_new&la=1

http://www.army.gr/default.php?pname=Metals_new&la=1

http://www.army.gr/files/Image/dimspro/stoles/ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...