Η συμβολή της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της Ιατρικής

341644-f8010bda2bc167ade07a99940d5ad40f_l.jpg

24-03-2016 11:06

Του Δρ. Γεώργιου Μαρκουλλή, MD, PhD, Καθηγητή Ιατρικής και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα οφέλη και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την οργάνωση και λειτουργία ιατρικών σχολών στην Κύπρο, είναι ήδη εμφανή στο δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο. Προβλέπεται ότι θα έχουν μια προοδευτική εξελικτική επίδραση στην προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, στην κοινωνική ζωή και στην αναθέρμανση της οικονομίας της Κύπρου. Επιπρόσθετα, με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα ανάπτυξης άλλων προηγμένων χωρών, θα συμβάλουν –μέσω δημιουργικού ανταγωνισμού και συνέργειας– στην άνοδο του επιπέδου της ιατρικής επιστήμης με την εισαγωγή νέων μεθόδων εξειδικευμένης διαγνωστικής και θεραπευτικής αγωγής και της ιατρικής έρευνας. Θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες και μοναδικές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη των ιατρών και άλλων συναφών επαγγελματιών καθώς επίσης για εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών. Θα ελαχιστοποιήσουν την χρόνια μετανάστευση και απώλεια επιστημονικού και πνευματικού δυναμικού από τα εγχώρια ιατρικά κέντρα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγικότητα και την οικονομία.

Συνέδριο Αφιερωμένο στους Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής: Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει ένα κορυφαίο, και μοναδικό στο είδος του, Συνέδριο αφιερωμένο αποκλειστικά στους φοιτητές της ιατρικής και επιστημών υγείας της Κύπρου στις 13 Φεβρουαρίου καθώς επίσης και την Σύνοδο του Διεθνούς Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Σχολής το οποίο και θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου.

Το Συνέδριο CAMESM (Cyprus Annual Medical Students Meeting), θα προσφωνήσουν οι υπουργοί υγείας και παιδείας και θρησκευμάτων καθώς επίσης και οι πρόεδροι/αντιπρόσωποι των αντίστοιχων επιτροπών της Βουλής των αντιπροσώπων. Θα λάβει χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Έγκωμη και θα είναι ανοικτό στο κοινό. Το συνέδριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και μαθητές Λυκείων που ενδιαφέρονται για σπουδές στην ιατρική και γενικά στις επιστήμες υγείας και ζωής. Σ’ αυτό, θα μιλήσουν διεθνούς κύρους και εμβέλειας καθηγητές και επιστήμονες εξειδικευμένοι πάνω σε θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τους φοιτητές των ιατρικών και σχολών επιστημών υγείας, όπως θέματα κλινικής εξάσκησης, μετεκπαίδευσης, προσφερόμενα πεδία σταδιοδρομίας σε ιατρική έρευνα, σε κλινικές ενασχολήσεις, σε βιομηχανικές εφαρμογές και σε ακαδημαϊκές θέσεις, απαιτήσεις και οδηγίες του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, διάφορα ιατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ρεύματα και τάσεις ανά το Παγκόσμιο, καταπολέμηση του άγχους και της φθοράς των επαγγελματιών υγείας, ιατρικός αλτρουισμός και εθελοντισμός, φιλανθρωπικοί οργανισμοί με προσφορά στους πάσχοντες και την ιατρική επιστήμη, ιατροί του κόσμου, διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη και άλλα. Γενικά οι φοιτητές, υποψήφιοι φοιτητές, γονείς και το κοινό θα ακούσουν και θα δουν ότι θα θέλει ή θα πρέπει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος και κάθε ενεργός επαγγελματίας στο χώρο της υγείας και της ιατρικής αλλά και κάθε ενεργός πολίτης. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και διαδραστική παρουσίαση του θέματος εκβιομηχανοποίησης ιατρικών ανακαλύψεων κατ’ ευθείαν μέσω διαδικτυακής τηλεοπτικής σύνδεσης από το Georgetown University της Washington των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύνοδος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής: Στη Σύνοδο του Διεθνούς Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Σχολής θα συμμετάσχουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και επιφανείς ιατροί και εκπαιδευτικοί διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης οι οποίοι συνέρχονται για να αξιολογήσουν το έργο και τους σχεδιασμούς της Σχολής. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου επί των δράσεων και των σχεδιασμών της Σχολής ενέχουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας της Σχολής.

Η Οικοδόμηση της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έγινε με βάση την τεχνογνωσία της Laureate International Network of Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος. Το δίκτυο της Laureate, διαθέτει 80 Πανεπιστήμια ανά το Παγκόσμιο με ένα εκατομμύριο φοιτητές και 20 κέντρα αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα. Η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής διέπεται από Συμφωνία που το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσυπέγραψε με το Υπουργείο Υγείας για χρήση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, το οποίο έχει μετονομαστεί σε «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρνακας – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου», των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και έξη άλλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Κύπρου. Επί πλέον, η Σχολή σχεδιάζει ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Νοσοκομείων για εξάσκηση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής, συνοψίζονται πιο κάτω:

-Πρώτη εγκεκριμένη ιατρική σχολή από την επιτροπή αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και από το ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδος (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφορικής).

-Κλινική άσκηση/εξοικείωση από το πρώτο έτος σπουδών σε ένα σύνολο επιλεγμένων Νοσοκομείων με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

-Εξάσκηση σε εργαστήρια ανθρωποειδών μοντέλων και ρομποτικής προσομοίωσης (Robot Simulation), επί πραγματικών πτωμάτων, καθώς επίσης εκπαίδευση με διαλέξεις εικονικής τρισδιάστατης πραγματικότητας.

-Έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό του έργο. Ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber είναι καθηγητής της Ιατρικής σχολής. Επίσης επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath.

-Καταχωρημένη στον Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).

-Δύο πρώτα βραβεία από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solutions (Βέλτιστες Ιατρικές Λύσεις) και Best Education Installations. (Βέλτιστες Εκπαιδευτικές Εφαρμογές).

-Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραπέμπουν σε πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

-Διεθνείς σπουδαστές και φοιτητές από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική και φυσικά από Κύπρο/Ελλάδα.ΠΗΓΗ : Onmed.gr

loading...