Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη κατατέθηκε στη Βουλή

677019-boulh.jpg

08-03-2016 19:49

Σχέδιο νόμου στο οποίο έχει ενσωματωθεί η διάταξη για τη διαφάνεια στη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.

Με αφορμή την υπόθεση του φερόμενου ως κυκλώματος δημοσιογράφων-εκβιαστών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης είχε καλέσει στις 23 Φεβρουαρίου τις διοικήσεις των τραπεζών και των υπόλοιπων φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναρτούν δημόσια όλες τις δαπάνες τους για χορηγίες και διαφημίσεις μέχρι το επίπεδο του τελικού αποδέκτη.

Στο άρθρο 6 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα την Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν στην αλλοδαπή, εκτός αν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου 4261/2014, υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετησίως και σε ενοποιημένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, ιδίως πληρωμές για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών λόγω χορηγιών κάθε είδους, οι οποίες:

Α) έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αποδέκτη α) επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, β) επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, γ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ5 κ.ν 2190/1920 ή κατά του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.

Β) έχουν ως άμεσο αποδέκτη επιχείρηση διαφήμισης και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν περαιτέρω πληρωμές προς τις επιχειρήσεις της ανωτέρω περιπτώσεως.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr