Τερατούργημα χαρακτηρίζει ο κλάδος ιατροτεχνολογικών προιόντων το σ/ν για τις Δημόσιες Συμβάσεις

341625-3765312e1733d230cd59dbb850681a48_l.jpg

23-03-2016 16:53

Με κατεπείγουσα ανακοίνωσή του, ο κλάδος ιατροτεχνολογικών προιόντων, αναφέρεται στο σχέδιο νόμο τερατούργημα, όπως το χαρακτηρίζει, το οποίο από τις 12 Μαρτίου βρίσκεται σε Διαβούλευση, αναφορικά με την «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθείας αγαθών και υπηρεσιών». 

Επιπλέον το σχέδιο νόμου, προσθέτει νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & έργων αναφέρει ο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του ΣΕΙΒ, ΠΑΣΥΠΟΥ και ΠΑΣΥΠΙΕ βρισκόταν πολλούς μήνες, σε αναμονή του νέου νόμου που θα ρύθμιζε εκ νέου την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών κ.λπ.), η ολοκλήρωση του οποίου είχε επανειλημμένως αναβληθεί παρόλο που επρόκειτο, αρχικά, να είναι έτοιμος τον Οκτώβριο 2015.

Ενώ, σύμφωνα με παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του κ. Μάρδα, θα ήταν ευσύνοπτος, περιεκτικός και όχι όπως ο προηγούμενός του ν. 4281/2014, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2016, με έκπληξη είδαμε να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, για διαβούλευση, Σχέδιο Νόμου που αφορά στην «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Το Σχέδιο Νόμου εκτείνεται σε 540 σελίδες και περιέχει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 237 άρθρα (μόνον στο 1ο μέρος του), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα δυσνόητα διότι δεν περιέχουν ευθέως ρυθμίσεις, αλλά παραπέμπουν σε άλλα άρθρα – του ίδιου Σχεδίου Νόμου ή άλλων νομοθετημάτων – ώστε να καθιστά σχεδόν αδύνατη ακόμη και την ανάγνωσή τους.

Τόσο οι κανόνες καλής νομοθέτησης (Νόμος 4048/2012), όσο και οι έκτακτες ανάγκες της ιδιαίτερα χειμαζόμενης σήμερα αγοράς, καθώς και λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενοι στην πλήρη κατανόηση αυτών των διαδικασιών από τους φορείς ανάθεσης, ώστε να τις εφαρμόζουν ορθά και να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, επιβάλλουν, προεχόντως σήμερα, τη ψήφιση νόμων που να τους χαρακτηρίζει η απλότητα και η σαφήνεια, στοιχεία που απουσιάζουν από το προς διαβούλευση σχέδιο.

Το τερατούργημα που προωθείται ως Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις όχι μόνον δεν επιλύει, αλλά προσθέτει νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων κ.λπ. του Δημοσίου και των δημοσίων φορέων. Είναι δε δεδομένο ότι θα προκαλέσει πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του από τα δικαστήρια.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού & Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.), ΖΗΤΑΜΕ την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου Νομοσχεδίου και την επανεπεξεργασία του από νομομαθείς με πείρα και γνώση, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των αναγκών της Χώρας, των φορέων που διενεργούν αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και των επιχειρήσεων που τις εξυπηρετούν.

Είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία στον ευαίσθητο τομέα των προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (και δεν κοστίζει).

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.):

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών που διακινεί Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 141 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 5.000 εργαζομένους.

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού και Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.):

Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ ιδρύθηκε το 1994, εκπροσωπεί 41 επιχειρήσεις που απασχολούν 550 εργαζομένους. Παρέχουν στη Στερεωτική και Νησιωτική Ελλάδα κάθε είδους Ορθοπεδικό και Τραυματολογικό Υλικό, σε δημόσια, ιδιωτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.):

Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε ιδρύθηκε το 2004, εκπροσωπεί 55 αμιγώς ελληνικές, μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 700 εργαζόμενους. Αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία, στον κλάδο των αναλώσιμων ιατρικών υλικών, χαμηλής ονομαστικής αξίας, άμεσης ανάγκης (βελόνες, μάσκες, μπλούζες, συστήματα ορρών κ.α.).ΠΗΓΗ : Onmed.gr