ΠΑΣΟΝΟΠ: Πλήρης δικαίωση της Ομοσπονδίας σχετικά με το συνταξιοδοτικό

340865-c68d4bba8b7f782c39b0106affb20c4d_l.jpg

02-03-2016 17:00

Για πλήρη δικαίωση της ΠαΣΟΝοΠ, καθώς το ΙΚΑ επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά μια 5ετία νωρίτερα από το γενικό όριο των 67 ετών, κάνει λόγο η Ομοσπονδία.

Ειδικότερα, σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών της ΠΑΣΟΝΟΠ, αναφορικά με την ένταξη του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ και στο ΠΕΔΥ, στο πλήρες καθεστώς των ΒΑΕ και στη συνταξιοδότηση κατά 5 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, η Ομοσπονδία κοινοποιεί σχετικά το υπ. Αριθμ. Α32/1187/1 – 16/02/2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου & ΒΑΕ του ΙΚΑ.

Το παρόν εξεδόθη ύστερα από σχετική παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στη Διοίκηση του ΙΚΑ, και συγκεκριμένα στο Διοικητή κο Δ. Καλαματιανό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η δυνατότητα του Νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων που ο νομοθέτης προβλέπει για όσους υπάγονται σε καθεστώς ΒΑΕ, με την προϋπόθεση αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα από Δημόσιο, σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται, για μια ακόμη φορά, ότι η εν λόγω αλλαγή Ασφαλιστικού Φορέα:

– επιτυγχάνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης του υπαλλήλου στα αρμόδια γραφεία προσωπικού των Νοσοκομείων/Υ.Πε. (Υπόδειγμα αίτησης στο www.pasonop.gr)

– ουδόλως επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού και το καθεστώς της μονιμότητας.

 ΠΗΓΗ : Onmed.gr

loading...