Από 500 έως 2.000 ευρώ το παράβολο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων


29-07-2011 6:15
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου κτίσματος μπορεί να…

ξεκινήσει με την υποβολή μέχρι τις 31.12.2011 μιας αίτησης και παραβόλου 500 , 1.000 ή 2.000 ευρώ. Συγκεκριμένα: παράβολο 500 ευρώ απαιτείται για αυθαίρετο μέχρι 75 τ.μ ή για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

Στα 1.000 ευρώ αυξάνεται σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής μέχρι 1.000 τ.μ. και παράβολο 2.000 ευρώ οφείλεται για κατασκευή μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ.

Το ποσό του παραβόλου δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο που θα επιβληθεί.

Το τελευταίο, διαφέρει για κάθε περίπτωση αυθαιρέτου, ενώ μπορεί να καταβληθεί μέχρι και σε 14 δόσεις.

Η τακτοποίηση ισχύει για 40 χρόνια για αυθαίρετα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και 20 ετών για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών.

Επίσης δεν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση αυθαιρέτων για τα χτισμένα πριν από το 2003 με αυτά που χτίστηκαν μετά.