Πρόωρη Σύνταξη: Τα όρια ηλικίας σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες


11-10-2018 9:54

Τα “παράθυρα” είναι πολλά, ανάλογα με το Ασφαλιστικό Ταμείο. Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και Τράπεζες παρά την αύξηση στα όρια ηλικίας μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη ακόμη και στα 56 τους έτη.

Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και Τράπεζες επηρεάζονται τόσο από την ημερομηνία πρόσληψης, όσο και από τα έτη ασφάλισης, αλλά και το φύλλο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες ευνοούνται έναντι των ανδρών.

Δημόσιο

Άνδρες με 25ετια το 2010

Ηλικία 60

Ηλικία συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

60

Από 19/8/2015 και μετά

60

Γυναίκες με 25ετια το 2010

Ηλικία 55

Ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

55

Από 19/8/2015 και μετά

55

Άνδρες και γυναίκες με 25ετια το 2011

Ηλικία 56

Ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

56

Από 19/8/2015 και μετά

56

Άνδρες και γυναίκες με 25ετια το 2012

Ηλικία 58

Ηλικία  πρόωρης συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

58

Από 19/8/2015 και μετά

58

ΙΚΑ

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης

Πρόωρη σύνταξη

55 ως 18/8/2015

55

55 ως 31/12/2015

56,6

55 το 2016

58

55 το 2017

59,6

55 το 2018

61

55 το 2019

62

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης

Πρόωρη σύνταξη

56 ως 18/8/2015

56

56 ως 31/12/2015

57,5

56 το 2016

58,9

56 το 2017

60,2

56 το 2018

61,6

56 ως 1/1/2019

62

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2012

Ηλικία ασφαλισμένης

Πρόωρη σύνταξη

56,5 ως 18/8/2015

56,5

56,5 ως 31/12/2015

57,10

56,5 το 2016

59,2

56,5 το 2017

60,5

56,5 το 2018

61,9

56,5 ως 1/1/2019

62

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Άνδρες

Συμπλήρωση 25ετιας

Ηλικία συνταξιοδότησης

έως το 2012

60 ως 62 (με τουλάχιστον 500 μέρες την τελευταία πενταετία).

Από 1/1/2013 και μετά

62 (με τουλάχιστον 500 μέρες την τελευταία πενταετία).

Γυναίκες

Με ηλικία 55 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2011

56 με 25 οποτεδήποτε

το 2012

57 με 25ετια οποτεδήποτε

από 1/1/2013 και μετά

62 με 25ετια οποτεδήποτε

Πηγή: www.newsit.gr