Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα


14-09-2018 13:02

Η απαλλαγή των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αφορά στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Παράλληλα δικαιούνται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη διακόψει την ηλεκτροδότηση για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου και εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και υπεύθυνη δήλωση τους ότι δεν το χρησιμοποιούσαν.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Ο Δήμος Πειραιά καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ στο Δημαρχείο Πειραιά, Δραγάτση 12, 1ος όροφος, γραφείο 10, έως και την 18/01/2019, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ