Πρωτογενές πλεόνασμα το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 – Πόσο ήταν


25-06-2018 19:56

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,525 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο Προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ.

Κατά 315 εκατ. ευρώ λιγότερο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα της δημόσιας διακυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού Προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 813 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,163 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018 και ελλείμματος 1,242 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,422 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,300 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Πρωτογενές πλεόνασμα: Πώς και από πού προκύπτει

Ειδικότερα, η αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 99 εκατ. ευρώ ή 19,3%

β) ‘Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 62 εκατ. ευρώ ή 6,2%#γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%

δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 15,9%#ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 37,3%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 43 εκατ. ευρώ ή 27,7%#ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 110 εκατ. ευρώ ή 124,5%#η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 408 εκατ. ευρώ ή 23,3%#θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ#ι) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 176 εκατ. ευρώ ή 390,5%.

Μπήκαμε μέσα…

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο, ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 12,9%

β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,9%

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,6%

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 90 εκατ. ευρώ ή 5,1%

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ ή 2,4%

στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 9,7%.

Αυξημένες επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,909 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,122 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,954 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 323 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2,924 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 269 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.newsit.gr