ΠΑΡΟΣ: Πανήγυρις Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Καμαρῶν


25-06-2018 16:27

Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2018 πανηγυρίζει ὁ ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Καμαρῶν.

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν θὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς:

Πέμπτη 28-6-18 καὶ ὥρα 7.30΄ μ.μ. θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ᾿ ἀρτο­­κλασίας.

Παρασκευὴ 29-6-18 καὶ ὥρα 7 π.μ. θὰ ἀρχίσῃ ὁ ὄρθρος καὶ 8.30΄ π.μ. ἡ θεία Λειτουργία.

Παρασκευὴ 29-6-18 καὶ ὥρα 7.30 μ.μ. θὰ τελεσθῇ Ἑσπερινὸς μετ᾿ ἀρτοκλασίας.

Σάββατο 30-6-18 καὶ ὥρα 7 π.μ. θὰ ἀρχίσῃ ὁ ὄρθρος καὶ 8.30΄ ἡ ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία. Θὰ προεξάρχῃ ὁ σεβ. Μητροπολίτης μας κ Καλλίνικος.

Ἡ συμμετοχή σας στὶς ἀκολουθίες θὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας ἰδιαίτερη χαρά.

Μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πηγή:parianostypos.gr