ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόεδρος ο Βασίλης Κορκίδης


17-05-2018 17:38

Ιστορική εκλογή του Βασίλη Κορκίδη στο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αττικής, καθώς αναδείχθηκε πρώτο Πρόεδρος του νεοσύστατου οργάνου.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ αναδείχθηκε Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηρίου ύστερα από εκλογική διαδικασία μεταξύ των 25 μελών του.

Έταιρος υποψήφιος ήταν ο Πρόεδρος του ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος.

Το νέο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αττικής απαρτίζεται από εκπροσώπους των 6 Επιμελητηρίων της Αττικής.

Για την ιστορία, από τα 25 ψηφοδέλτια, 13 πήρε ο Βασίλης Κορκίδης, 11 ο Ανδριανός Μιχάλαρος, ενώ υπήρξε και ένα λευκό.

Καθοριστικής σημασίας αποδείχτηκε η στήριξη του Προέδρου της ΚΕΕΕ & του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου, του Προέδρου του ΕΕΠ και Υπεύθυνου του ΙΕΜΕ της ΚΕΕΕ Γιάννη Βουτσινά και των μελών τους, ως ελάχιστη αναγνώριση στη μακρόχρονη πορεία και προσφορά του Βασίλη Κορκίδη.