Η πτώση της κατανάλωσης τον Μάρτιο έπληξε τα έσοδα – Πρώτο καμπανάκι για την πορεία τους


25-04-2018 7:21

Σύννεφα πάνω από τον προϋπολογισμό μαζεύτηκαν τον Μάρτιο, αλλά στην κυβέρνηση αισιοδοξούν πως πρόκειται για ένα συγκυριακό φαινόμενο, το οποίο θα πάψει να υφίσταται τους επόμενους μήνες. Στέκονται περισσότερο στην συνολική εικόνα του 3μηνου, με όλα τα επιμέρους στοιχεία να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Εκείνο που ανησυχεί περισσότερο τους αναλυτές, αλλά και τους ανθρώπους της αγοράς, είναι το γεγονός ότι με βάση την εικόνα του Μαρτίου, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην παρούσα στιγμή είναι η πτώση της κατανάλωσης. Όλοι οι δείκτες που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με την κατανάλωση είναι σε αρνητικό έδαφος τον συγκεκριμένο μήνα.

Έτσι για τον μήνα Μάρτιο προκύπτει «μαύρη τρύπα» της τάξεως των 216 εκατ. στα φορολογικά έσοδα. Πάντως για την ώρα η εικόνα αυτή αποτελεί ένα πρώτο και όχι τόσο ηχηρό καμπανάκι. Όλοι γνωρίζουν ότι τα πάντα κρίνονται από τον Ιούλιο και μετά όταν αρχίζουν οι «σκληροί» φόροι, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ και οι παραπάνω είναι αυτοί που θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Από τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης των φορολογικών εσόδων στο τρίμηνο προκύπτει υστέρηση έναντι των στόχων στους περισσότερους κωδικούς που συνδέονται με την κατανάλωση:

1. Στον ΦΠΑ πετρελαιοειδών, η υστέρηση φτάνει στα 13 εκατ. ευρώ ή στο 2,8%

2. Στον ΦΠΑ που επιβάλλεται στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών πλην των πετρελαιοειδών και των καπνικών προϊόντων υπάρχει ήδη υστέρηση 32 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο (ή 1,1% σε ποσοστό)

3. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνικών προϊόντων η υστέρηση φτάνει στα 19 εκατ. ευρώ ή στο 3%

4. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων η «τρύπα» είναι πολύ μεγάλη ύψους 78 εκατ. ευρώ ή 7,1% και προφανώς αποδίδεται στη μείωση κατανάλωσης καυσίμων (και λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών)

5. Στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης εντοπίστηκε υστέρηση κατά 27 εκατ. ευρώ ή 28,5%,

Από τους επιμέρους κωδικούς στους οποίους υπήρξε υπέρβαση εσόδων στο τρίμηνο ξεχωρίζουν:

· Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

· Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή 18,0%,

· Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 59 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

· Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

· Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 130 εκατ. ευρώ ή 34,0%,

· Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 25 εκατ. ευρώ ή 25,7%,

· Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114 εκατ. ευρώ ή 159,3%,

· Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 374 εκατ. ευρώ ή 30,2%,

Δηλαδή, είναι εμφανές ότι καλύτερα από τους στόχους πηγαίνουν κατά βάση οι κωδικοί που συνδέονται με τις κατασχέσεις και τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και όχι τόσο τα τρέχοντα φορολογικά έσοδα τα οποία κινούνται οριακά εντός ή και κάτω από τους στόχους.

Τον Μάρτιο, τα φορολογικά έσοδα ήταν κατά 216 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον στόχο καθώς παρουσιάστηκε υστέρηση σε 10 διαφορετικές κατηγορίες.

1. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,

2. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

3. Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ,

4. Άμεσοι φόροι παρελθόντων ετών κατά 16 εκατ. ευρώ,

5. Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,

6. ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 63 εκατ. ευρώ (σ.σ είναι ο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες πλην καυσίμων και καπνού),

7. Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,

8. Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

9. Λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ,

10. Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ.

Υπήρχαν βεβαίως κωδικοί φορολογικών εσόδων που εμφάνισαν υπέρβαση κατά τον μήνα Μάρτιο έναντι του στόχου:

· Φόροι στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ,

· Έμμεσοι φόροι παρελθόντων ετών κατά 16 εκατ. ευρώ,

· Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ,

· Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ

Του Θανάση Παπαδή

Πηγή: www.newsit.gr