Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 67 με πλήρη σύνταξη στα 60 και τα 62 – Τα νέα όρια ηλικίας σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΔΕΚΟ


23-04-2018 7:45

– Η ημερομηνία πρόσληψης και τα έτη υπηρεσίας κλειδί για το όριο συνταξιοδότησης

– Συντάξεις 10 και 12 χρόνια νωρίτερα για χιλιάδες εργαζόμενους σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΔΕΚΟ

– Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας ανά κατηγορία

Είναι χιλιάδες εκείνοι που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νόμου και να βγουν σε πλήρη ή πρόωρη σύνταξη ακόμη και 12 ή και 15 έτη νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την ημερομηνία πρόσληψης, τον αριθμό των ετών υπηρεσίας αλλά και τα τέκνα για τις γυναίκες. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία που μπορούν να αποχωρήσουν πολύ νωρίτερα από τα 67 έτη γλιτώνοντας ως και 15 έτη εργασίας.

Δημόσιο:

Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 ή ένσημα προ του 1983 εκτός Δημοσίου

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία συνταξιοδότησης

37 (31/12/15)

55,11

37 το 2016

56,9

37 το 2017

57,8

37 το 2018

58,6

37 το 2019

59,5

37 το 2020

60,3

37 το 2021

61,2

37 το 2022

62 (με 40 έτη)

 

Με 25 έτη ως το 2010 και 35 έτη στο σύνολο ή με 25 έτη το 2011 και 36 έτη στα 58 (πρόσληψη μετά το 1983).

Με 35-36 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 έτη

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως 31/12/2015

58,6

το 2016

59

το 2017

59,6

το 2018

60

το 2019

60,6

το 2020

61

το 2021

61,6

το 2022

62 με 40 έτη υπηρεσίας

 

Με 25 έτη το 2012 και 37 στο σύνολο (πρόσληψη μετά το 1983)

Με 37 έτη υπηρεσίας και ηλικία 59 ετών

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως 31/12/15

59,5

το 2016

59,9

το 2017

60,2

το 2018

60,6

το 2019

60,11

το 2020

61,3

το 2021

61,8

το 2022

62 με 40 έτη υπηρεσίας

Μητέρες σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ασφάλιση ως το 1992 (πλήρης σύνταξη).

Με ανήλικο και 25 έτη το 2011

Ηλικία 52

Πλήρης σύνταξη

Έως 18/8/2015

 52

Έως 31/12/15

 55

το 2016

 56,9

το 2017

 58,5

το 2018

 60,2

το 2019

 61,1

το 2020

 63,7

το 2021

 65,3

το 2022

 67

Μητέρες με ανήλικο και 25 έτη μετά το 2012.

Ηλικία 55

Πλήρης σύνταξη

Έως 18/8/2015

55

Έως 31/12/15

56,6

το 2016

58

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών

Με ανήλικο και 21,6 έτη το 2010 και ηλικία 50 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

50

Έως 31/12/15

55

το 2016

56,9

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,1

το 2020

63,7

το 2021

65,3

το 2022

67

Με ανήλικο και 22 έτη το 2011 και ηλικία 55 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Έως 18/8/2015

55

Έως 31/12/15

56,6

το 2016

58

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, για πλήρη σύνταξη, ενώ για μειωμένη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν έως το 2012 είναι από 15 έως 35 έτη, που αναγνωρίζεται με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.

Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος ,είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.

Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.

Τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:

Κατηγορία

Χρόνος ασφάλισης

Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015

Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015

Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας

Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015

Γυναίκες με ανήλικο

25 έτη ως το 2010

50 ετών

Δεν προβλέπεται

37 έτη

55,11 ετών

Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα

25 έτη από ’98 ως 2001

58,6 ως 60 ετών

55 ετών

37 έτη

55,11 ετών

Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο

25 έτη ως το 2010

50 ετών

Δεν προβλέπεται

37

55,11 ετών

Άνδρες

25 έτη ως το 2010

60,6 ως 65 ετών

60 ετών

37 έτη

Εκπαιδευτικοί

25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά

60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016

Δεν προβλέπεται

37 έτη

Τρίτεκνες γυναίκες

15 έτη

65 ετών

Δεν προβλέπεται

20 έτη

Άνδρες και γυναίκες με 35ετια

35 έτη

58

Δεν προβλέπεται

37 έτη

Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 και το 2012:

Κατηγορία ασφαλισμένων

Ηλικία που συμπληρώθηκε από 19/8/2015 ως 31/12/2015

Ηλικία για πλήρη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά

Ηλικία για μειωμένη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά

Γονείς με 25 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί

52 ετών

55 ετών

Δεν προβλέπεται

Γονείς με ανήλικο παιδί το 2012 και ανήλικο παιδί

55 ως 55,4 ετών

56,6 ετών

Δεν προβλέπεται

Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (μειωμένη)

56 ως 56,4 ετών

57,5 ετών

Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2012(πλήρης)

61 ως 61,4 ετών

61,9 ετών

Ασφαλισμένοι με 25 έτη ως το 2012 (μειωμένη)

58 ως 58,4 ετών

59,2 ετών

Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (πληρης)

63 ως 63,4 ετών

63,6 ετών

Ασφαλισμένοι με 35 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών

58 ετών

58,6 ετών

Δεν προβλέπεται

Ασφαλισμένοι με 37 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών

59 ετών

59,5 ετών

Δεν προβλέπεται

Γονείς με τρία παιδιά και 25 έτη το 2012

55 ως 55,4 ετών

56,6 ετών

Δεν προβλέπεται

 

Πηγή: www.newsit.gr