ΑΣΕΠ Εθνικό Κτηματολόγιο: Αύριο λήγει η προθεσμία αιτήσεων


13-02-2018 10:36

Αναρτήθηκε στους ιστότοπους της Εταιρείας “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.”και του ΑΣΕΠ, Προκήρυξη. Προσλαμβάνονται 62 άτομα για 3 χρόνια.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους ιστότοπους της Εταιρείας  “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.” (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) και του ΑΣΕΠ (www.ktimatologio.gr και www.asep.gr αντίστοιχα) Προκήρυξη της εν λόγω Εταιρείας.

Τι ισχύει για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Η Προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 3 ετών, 62 ατόμων, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η αίτηση συμμετοχής στην ανωτέρω Προκήρυξη υποβάλλεται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα κριτήρια κατάταξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και αποστολή της αίτησης αναφέρονται στην οικεία Προκήρυξη.

Πηγή: www.newsit.gr