Έσκασε τώρα. Εξώδικο Φουρθιώτη. Ζητάει 710.000 ευρώ από τον…


03-02-2018 13:23

Ρε τι γίνεται… Και ξαφνικά διαβάζω σε γνωστό κυπριακό ιστότοπο ότι ο Μένιος Φουρθιώτης έστειλε εξώδικό και ζητά το ποσό των 710.000 ευρώ. Απο που; Διαβάστε τι λέει στο εξώδικό παρακάτω…

“…Δυνάμει της συμφωνίας μας αυτής έχετε αναλάβει να μου καταβάλετε έναντι της παραχώρησης της συγκατάθεσής μου για την Α΄ τηλεοπτική προβολή της ανωτέρω παραγωγής μου (και εις ουδεμία περίπτωση επανάληψη ή αναπαραγωγή μέρους ή όλου αυτής), μηνιαία αμοιβή ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. Από την έναρξη της προβολής της εκπομπής μου στην Κύπρο υπήρξε ουσιώδης επαύξηση των εργασιών σας και της τηλεθέασης του τηλεοπτικού σταθμού σας, με αποτέλεσμα να έχετε εγγράψει μεγάλη κερδοφορία λόγω της συμβολής της παραγωγής μου. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ουδέν πρόβλημα ανέκυψε κατά την εκτέλεση των ιδικών μου υποχρεώσεων, πλην όμως υμείς καθυστερήσατε με διαφόρους προφάσεις την 3 καταβολή της μηνιαίας ανταμοιβής μου, ενώ εγώ καλοπίστως φερόμενος έναντι υμών ουδέν ζήτημα ήγειρα, πιστεύσας στις υποσχέσεις σας, ότι θα εξοφλήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας έναντι εμού. Επέδειξα υπομονή στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και ιδιαίτερη ανεκτικότητα στις παρακλήσεις σας, ότι λόγω της δυσχέρειας μεταφοράς κεφαλαίων σας με το τραπεζικό σύστημα είχατε προσωρινή αδυναμία να μου καταβάλετε τα οφειλόμενα. Η καλή πίστη και ανεκτικότητά μου εξαντλήθηκε όταν περί το τέλος του έτους 2017 μου ζητήσατε να αναμένω ακόμη κάποιο διάστημα. Εκμεταλλευθήκατε άνευ δικαιώματος την ανωτέρω παραγωγή μου με αναπαραγωγές, μερικώς ή ολικώς, στο πλαίσιο διαφημιστικών καταχωρήσεων, εκ των οποίων έχετε εισπράξει περιουσιακά οφέλη εις βάρος μου. Η ανωτέρω συμπεριφορά σας μου έχει προξενήσει ζημία, και έχω όθεν πρόδηλο έννομο συμφέρον να σας κοινοποιήσω την παρούσα, δηλών διά του πληρεξουσίου μου, ότι (α) Σας απαγορεύω ήδη από της αποστολής, διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της παρούσης, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που χρησιμοποιείτε, κάθε προβολή της εκπομπής μου «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ», ολικώς ή μερικώς, της εικόνας μου, του λόγου μου, προβολών επισήμων ή ανεπισήμων, trailer και δοκιμαστικών, είτε τηλεοπτικώς είτε διαδικτυακώς, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, (β) Σας καλώ να μου καταβάλετε ποσόν διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) Ευρώ, λόγω των ληξιπροθέσμων και ήδη οφειλομένων αμοιβών μου, (γ) Σας καλώ να μου καταβάλετε ποσόν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, λόγω αποζημίωσής μου για κάθε 4 προβολή επαναλήψεων, νυκτερινών προβολών, αναπαραγωγών, της εκπομπής μου «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ», (δ) επιφυλάσσομαι για κάθε περιουσιακή ζημία έχω υποστεί από την προβολή και εκμετάλλευση της εκπομπής μου «ΑΠΟΚΑΛΥΤΙΚΑ» με διαφημιστικές καταχωρήσεις, και (ε) Σας υπενθυμίζω ότι κάθε παραβίαση της παρούσης απαγόρευσης συνιστά συγχρόνως ποινικά κολάσιμη πράξη, την οποία προτίθεμαι να καταμηνύσω με την αυτόφωρη διαδικασία και να ζητήσω την άμεση σύλληψη των υπευθύνων (στ) κοινοποιώ την παρούσα προς τις σεβαστές αρμόδιες Εποπτικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδος, ήτοι την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), προκειμένου να ζητήσω την έννομη προστασία μου. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς ους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες….”

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magazinocy : » Οι σχέσεις του Μένιου Φουρθιώτη με την νέα διοίκηση του Epsilon είναι πολύ καλές . Το εξώδικο του παρουσιαστή αφορά μόνο την διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού Plus λόγω των οικονομικών εκκρεμοτήτων απέναντι του. Σύμφωνα με το εξώδικο του το οποίο υπογράφει ο δικηγόρος Θ. Σοφός, ο τηλεοπτικός σταθμός Plus οφείλει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από τις αμοιβές προς τον Μένιο Φουρθιώτη αλλά και από τις αναρίθμητες επαναλήψεις των εκπομπών του. Ο Μένιος Φουρθιώτης διατηρεί στο ακέραιο τα πνευματικά δικαιώματα της εκπομπής του και ως εκ τούτο είναι ο μόνος που μπορεί να επιβάλει απαγόρευση μετάδοσης από το PlusTV!

Το ερώτημα είναι το Plus θα σταματήσει σήμερα την προβολή της εκπομπής αποκαλυπτικά και θα συμβιβαστεί με το εξώδικο του παρουσιαστή ή θα κινηθούν ολες οι νόμιμες διαδικασίες κατά της προέδρου του τηλεοπτικού σταθμού Plus;»

nassosblog