ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους: Πίνακες και ενστάσεις


01-02-2018 12:32

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για 7.180 θέσεις εργασίας. Πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις.

Αναρτήθηκαν στην ενότητα «ΟΑΕΔ Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι προσωρινοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων κατάταξης μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Αυτό γίνεται µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με δύο τρόπους.

Πώς; Είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου 2018. Σκοπός είναι να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:

Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

Δείτε εδώ τους πίνακες.

Πηγή: www.newsit.gr