ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Ε/2017: Ο πίνακας αποκλειομένων


12-01-2018 10:25

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ ο πίνακας αποκλειομένων για την ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Ε/2017. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 6 θέσεων στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη 2Ε/2017, πίνακες υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Ε/2017: Οι θέσεις

Δύο Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Οικονομικά (με ειδίκευση στην Οικονομετρία ή στις Χρηματαγορές” [κωδικός θέσης: 10001].

Δύο Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “ Οικονομικά (με ειδίκευση στα Μακροοικονομικά ή στην Πολιτική Οικονομία)” [κωδικός θέσης:10002].

Δύο Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “ Οικονομικά (με ειδίκευση στη Δημοσιονομική Πολιτική ή στα Θεσμικά Οικονομικά” [κωδικός θέσης: 10003].

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι  αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, η προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας  22 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε εδώ τους πίνακες.

Πηγή: www.newsit.gr