ΑΣΕΠ Προκήρυξη 5Κ/2017: Τα ονόματα για τις 59 προσλήψεις


11-01-2018 12:46

Αναρτήθηκαν στον ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 59 θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Δείτε τα.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 5Κ/2017: Τα αποτελέσματα

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Δείτε εδώ τον πίνακα αποτελεσμάτων για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Πηγή: www.newsit.gr