ΑΣΕΠ Προκήρυξη 3Ε/2017: Ο πίνακας αποκλειομένων


10-01-2018 12:23

Αναρτήθηκε από τον ΑΣΕΠ ο πίνακας αποκλειομένων για την Προκήρυξη 3Ε/2017. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 3Ε/2017 πίνακας. Πρόκειται για πίνακα με όσους διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση 1 θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Προκήρυξη 3Ε/2017 του ΑΣΕΠ: Ο πίνακας αποκλειομένων

Διευκρινίζεται ότι οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Οργανισμού (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από σήμερα, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018. Ισχύει έως και την πάροδο της ημέρας Παρασκευής 19 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε εδώ τον πίνακα αποκλειομένων της Προκήρυξης 3Ε/2017 του ΑΣΕΠ.

Πηγή: www.newsit.gr