ΑΣΕΠ Προκήρυξη 1Γ/2017: Πότε λήγει η προθεσμία για τις 548 θέσεις στην Α.Α.Δ.Ε.


08-01-2018 11:56

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την 1γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις στην Α.Α.Δ.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ. Αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  548 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

ΑΣΕΠ: Τι ισχύει για την Προκήρυξη

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής άμεσα. Πώς; Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Οργανισμό. Γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Πηγή: www.newsit.gr