ΑΣΕΠ: Πότε λήγει η προθεσμία για τις 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ


04-01-2018 11:34

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 548 θέσεων στην ΑΑΔΕ. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ. Αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά 548 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τι ισχύει για την Προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Αρκεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη. Λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων. Η αποστολή γίνεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ. Η προθεσμία ισχύει μέχρι και την 22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Μάλιστα, η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση. Τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2131319100 και οι ώρες επικοινωνίας είναι κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]

Πηγή: www.newsit.gr