Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και ανακλήσεις


03-01-2018 11:02

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Τι ισχύει.

Αποσπάσεις αλλά και ανακλήσεις αποσπάσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας με επίσημη ανακοίνωσή του. Οι αποφάσεις αφορούν εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών και οι ανακλήσεις

Οι αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επίσης, διεκόπησαν στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017, 140898/Ε2/25-08-2017, 142219/Ε2/29-08-2017 και 165109/Ε2/04-10-2017 Υ.Α.

Παρακαλούνται από το Υπουργείο Παιδείας οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Οι αποφάσεις δεν εκτελούνται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: www.newsit.gr