Οι 197 προσλήψεις εκπαιδευτικών στις Δομές Υποδοχής Προσφύγων


07-12-2017 16:21

Τις 197 προσλήψεις εκπαιδευτικών στις δομές υποδοχής προσφύγων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Οι 197 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 197 εκπαιδευτικοί. Αφορούν κλάδους ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.

Σκοπός είναι η απασχόληση τους σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 8 έως και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Πηγή: www.newsit.gr