ΑΣΕΠ Πρόσκληση θέσης στο Υπουργείο Υγείας: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής


07-12-2017 10:32

Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση θέσης διοικητικού γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας. Τι ισχύει.

Εκδόθηκε η ΑΣΕΠ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εναλλακτικά, υπάρχει στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ (www.moh.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΣΕΠ Πρόσκληση

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016. Καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016.

Για τη συμμετοχή τους στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ. Αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό. Σκοπός είναι οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr > Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 – ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 – ώρα 14:00.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]

Πηγή: www.newsit.gr