ΑΣΕΠ Πρόσκληση θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις


06-12-2017 10:33

Άρχισαν οι αιτήσεις για την ΑΣΕΠ Πρόσκληση πλήρωσης θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας για την ΑΣΕΠ Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Εναλλακτικά, υπάρχει στους ιστότοπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του ΑΣΕΠ (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΣΕΠ Πρόσκληση

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016. Υποψήφιοι είναι και αυτοί που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016.

Για τη συμμετοχή τους στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ. Αυτό γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό. Σκοπός είναι οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.)

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ  (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του Οργανισμού τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]

Πηγή: www.newsit.gr