Ευρωπαϊκό Σχολείο: Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τη θέση του Διευθυντή


05-12-2017 11:47

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ο πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Ανωτάτου Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου. Δείτε τον.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου. Δείτε τον πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τον:

α) αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής. Παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) αλφαβητικό πίνακα Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής. Είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα 3 εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected]

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πηγή: www.newsit.gr