Υπουργείο Παιδείας: Υποβολή αιτήσεων στην ενισχυτική διδασκαλία


04-12-2017 17:06

Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018. Η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Από το Υπουργείο Παιδείας καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 και ΠΕ06 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) για την ενισχυτική διδασκαλία.

Η προθεσμία ισχύει από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Αφορά εκπαιδευτικούς εγγεγραμμένους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.

Σκοπός είναι να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018. Απασχόληση με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Από την διαδικασία εξαιρούνται:

α) όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί. Καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

β) όσοι έχουν απενεργοποιήσει την αίτησή τους βάσει της οποίας συντάχθηκε και κυρώθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/. Ύστερα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημάνσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει:

Ορισμένοι ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψής τους. Αυτό συμβαίνει όταν εξακολουθούν να διατηρούν συγκεκριμένες ιδιότητες: Οι μετέχοντες σε εταιρείες, οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά. Καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν δεν μπορούν ταυτόχρονα και κατά την διάρκεια της ενισχυτικής διδασκαλίας να έχουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η επιλογή των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Πηγή: www.newsit.gr