ΑΣΕΠ Προκήρυξη 7Κ/2017: Τα αποτελέσματα


04-12-2017 16:08

Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 7Κ/2017. Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 7Κ/2017. Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 38 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία).

Η Προκήρυξη αφορά και στην πλήρωση θέσεων στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.) και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για την ΑΣΕΠ Προκήρυξη

Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode). Σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 5 Δεκεμβρίου 2017. Ενώ λήγει με την πάροδο της 14ης Δεκεμβρίου 2017, ημέρας Πέμπτης.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Πηγή: www.newsit.gr