Παππάς για τηλεοπτικές άδειες: Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός – 3,5 εκατ. ευρώ για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής


01-12-2017 19:41

Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες.

Όπως τονίζει ο Νίκος Παππάς για τις τηλεοπτικές άδειες: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σε εφαρμογή ομόφωνων αποφάσεών του, δημοσίευσε την περασμένη Δευτέρα την προκήρυξη για το διαγωνισμό αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με την ευθύνη της ανεξάρτητης, συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής. Υπέρ της διενέργειας του διαγωνισμού από το ΕΣΡ, άλλωστε, συντάχθηκαν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα. Θέση που ελπίζουμε να διατηρούν και σήμερα».

Και προσθέτει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Η ίδια η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε ότι οι υποψήφιοι οφείλουν:

να καταβάλουν 8 εκατ. ευρώ για το μετοχικό κεφάλαιο του εταιρικού σχήματος που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό και

να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων θα ακολουθήσει έλεγχος της προέλευσης των οικονομικών πόρων, από το ΕΣΡ.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, ο έλεγχος επεκτείνεται μέχρι του ύψους του ποσού το οποίο διέθεσε ο κάθε υπερθεματιστής για την απόκτηση της άδειας, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Πηγή: www.newsit.gr