Ανακοινώθηκαν οι 700 επιτυχόντες για τις προσλήψεις του υπουργείου Υγείας


01-12-2017 16:06

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2016 για 700 μόνιμες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Τα αποτελέσματα είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν εάν βρίσκονται στους επιτυχόντες

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα οριστικά αποτελέσματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ίδιας προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα.

Δείτε τους πίνακες εδώ

Πηγή: www.newsit.gr