Κέρδη 153,5 εκατ. για την Alpha Bank το 9μηνο


30-11-2017 21:09

Καθαρά κέρδη 153,5 εκατ παρουσίασε το 9μηνο του 2017, η Alpha Bank, τα οποία και είναι καλύτερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε 931,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2017.

Η κεφαλαιακή βάση παραμένει ισχυρή με Δείκτη CET1 17,8%. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ κι ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 33,9 δισ. ευρώ έναντι 33,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2017.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,4 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2017 και συνολικά κατά 6,8 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε 7,3 δισ. ευρώ μειωμένη κατά 5,9 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Πηγή: www.newsit.gr