Τέλος η παράλληλη απασχόληση για εργαζομένους σε ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ και ΓΓΕΕ


30-11-2017 19:58

Αλλαγές στις θητείες των υπαλλήλων στα Γραφεία Τύπου του Εξωτερικού, τη σύσταση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, καθώς και τη ρύθμιση σχετικά με την παράλληλη εργασία όσων δημοσιογράφων εργάζονται σε ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΡΤ φέρνει τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο σχέδιο νόμου για την ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης με τον δορυφόρο Hellas SAT.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για την στελέχωση των Γραφείων Τύπου του εξωτερικού, οι μόνιμοι υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης στο Γραφείο Τύπου στο οποίο υπηρετεί ο σύζυγός τους και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του τελευταίου.

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων – μεταθέσεων στα Γραφεία Τύπου υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Δημοσιογράφοι, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο εξωτερικό με συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 14 έτη σε Γραφεία Τύπου ή σε άλλη διπλωματική Αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου. Εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε αντίστοιχα γραφεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ

Δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στην ΕΡΤ, καθώς και στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και παράλληλα απασχολούνται σε άλλα έντυπα ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, υποχρεούνται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε ΦΕΚ, να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υποβάλουν αίτηση για άδεια. Μετά την πάροδο των τριών μηνών υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό ΜΜΕ, αλλιώς καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

‘’Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.»

Συνίσταται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ‘’Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» το οποίο θα εποπτεύεται από τον υπουργό ΨΗΠΤΕ, με έδρα την Αθήνα.

Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, οι οποίοι μεταδίδουν πρόγραμμα τουλάχιστον για 12 ώρες και απασχολούν μόνιμους 35 υπαλλήλους εγγεγραμμένους σε δημοσιογραφικές Ενώσεις, υποχρεούνται στη βέλτιστη κάλυψη του νόμου για τον οποίο έχουν λάβει άδεια και σε περίπτωση που λόγω ιδιομορφιών στην κάλυψη δεν είναι τεχνικά δυνατή, μπορούν, ύστερα από έγκριση του υπουργείου Μεταφορών να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Επίσης, υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί, κάθε είδους μηνύματα και πληροφορίες προς το κοινό για κάλυψη αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Δείτε την τροπολογία

tropologiaPappa

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ